ماموریت ما

ماموریت ما

دایرکتوری تجاری مرکزداده

ماموریت ما توسعه و رونق کسب و کار حوزه تخصصی مراکز داده از طریق:

  • شناسایی، گردآوری، ثبت و به روز رسانی مستمر اطلاعات فعالان در رشته‏های تخصصی حوزه مراکز داده
  • بهبود تعاملات تجاری حوزه زیرساخت مراکز داده از طریق ایجاد پل ارتباطی و بستری بهینه و کاربردی جهت تمرکز اطلاعات ایشان
  • تفکیک، طبقه‏بندی، نمایش و گزارش دهی متناسب با نیاز اطلاعات مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و خدمات تخصصی مراکز داده
  • تسهیل معرفی و دسترسی مشتریان، متقاضیان و مصرف کنندگان به تامین کنندگان

است.

امید است با حمایت و همراهی کلیه ذینفعان و مشارکت مشاوران، پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و خدمات در گردآوری و ثبت اطلاعات و تکمیل این دایرکتوری تجاری، بتوانیم گامی اثربخش در راستای:

  • توسعه و رونق کسب و کار تامین کنندگان حوزه مراکز داده
  • تامین بهینه نیاز مراکز داده
  • اعتلای صنعت مراکز داده کشور

برداریم.

شایان ذکر است اطلاعات دایرکتوری تجاری مراکزداده در جهت رفع نیاز مشتریان حوزه مراکزداده و بر اساس خوداظهاری شرکت های عضو آن گردآوری، طبقه بندی و به مخاطبین ارائه می شود و این وب سایت مسئولیتی در قبال صحت و تائید اطلاعات اظهار شده از جانب شرکت های عضو ندارد.