سبحان سیستم کوثر

سبحان سیستم کوثر

شرکت سبحان سیستم با عزم ، اراده و ایمان افراد فعال و توانای خود در مسیر تعالی سازمانی حرکت نموده و یک شرکت دانش محور بنیان نهاد که در راستای چشم انداز کشور در حوزه و قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات ،فعالیت خود را در زمینه مشاوره ،طراحی ،اجراء انواع شبکه های امن متمرکز نمود و با اجرای پروژه های معتبر و ارائه راه حل های مفید در حوزه مکان یابی، طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی، ممیزی و ارزیابی و رتبه بندی مراکز داده، ارایه طرح های بهینه سازی و مدرن سازی و استانداردسازی و مهاجرت و بازنشستگی مراکز داده مشتریان ،توانست در ارزیابی های صورت گرفته ، سربلند باشد.