امین مباشرزادگان

امین مباشرزادگان

 تسلط بر استانداردهای ANSI/BICSI-002,ANSI/TIA-942,UPTIME TT/OS

طراحی مفهومی زیرساخت الکتریکال مرکزداده

مدل سازی شبکه قدرت مرکزداده و انجام محاسبات Reliability, Coordination,Load Flow,

Short Circuit و … در نرم افزار ETAP

طراحی پیکر بندی و معماری الکتریکال مرکزداده

طراحی زیرساخت های توزیع انرژی، تابلو برق، سیستم برق اضطراری و بدون وقفه، کنترل تردد، اعلام حریق، نظارت تصویری و…