بهرام وفایی

بهرام وفایی

  • مشاور و طراح پروژه های زیرساخت مراکز داده
  • مشاور و طراح سیستم های امنیتی و حفاظت الکترونیک
  • مدیریت فنی طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه مبتنی بر فیبر ( FTTX) 
  • مدیریت فنی طراحی و مشاوره سیستم های جریان ضعیف-الکتریکال
  • مدیریت پروژه های نظارت و اجرای مراکز داده و شبکه های سازمانی